>Datum en onderwerpen

Wanneer: 4 februari 2018 - 8 april 2018Afgelopen

Onderwerpen:

Kom tijdens de MuseumJeugdUniversiteit in het Limburgs Museum te weten wat een Osteoarcheoloog precies doet bij opgravingen. Ontdek of je samen vrijheid en vrede kunt maken. Zoek uit hoe een Romein de goden bedankt en wat dat met een Keltisch haantje te maken heeft.