>Datum en onderwerpen

Wanneer: 1 september 2019 - 3 november 2019Afgelopen

Onderwerpen:

Voor:

Ter gelegenheid van het 250 jarig jubileum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen organiseert het Stadhuismuseum Zierikzee de tentoonstelling Expeditie Zeeuwse IJstijd. De expositie toont fossiele botten uit de collectie van het Genootschap. In de collegereeks worden de volgende onderwerpen behandeld: Geologische tijdreis van drie miljoen jaar, Berging van Siberisch mammoetkadaver, Fossielen in de tijd, Van wolf tot walvis.