>Datum en onderwerpen

Wanneer: 25 september 2022 - 11 december 2022

Onderwerpen:

Voor:

Welkom bij 'De Bastei' in Nijmegen! In ons museum kun je veel ervaren over de natuur en over de geschiedenis. We vertellen het verhaal van de rivier de Waal, van ijstijd tot 80-jarige oorlog en van zwerfstenen tot trekvissen. Deze praktische colleges gaan over de grootste natuurhistorische collectie van Gelderland, onderdeel van ons museum! Je gaat met ons op onderzoek uit. Maak foto's van insecten, ontdek de wereld van planten, onderzoek botten van allerlei prehistorische dieren en kijk mee hoe we dieren prepareren. De colleges vinden plaats op zondagen en beginnen om 14.00. Ze duren ongeveer 2 uur.
Foto's van Peter Eekelder.